Svealands Risk & Compliance AB

Svealands Risk och Compliance AB är ett bolag som Sparbankerna i Lekeberg, Södra Dalarna, Norrbärke, Bjursås och Bergslagen bildade 2013 för specialistfunktioner inom Compliance, Riskkontroll, IT och Informationssäkerhet samt AML. Sedan 2017 är även Sparbanken Västra Mälardalen delägare.

Om


Svealands Risk och Compliance AB är ett bolag som tillhandahåller specialisttjänster till sina ägare inom områdena Risk, AML, Compliance samt Webb och IT. Svealands Risk och Compliance AB är frukten av ett samarbete mellan Bergslagens Sparbank, Bjursås Sparbank, Lekebergs Sparbank, Norrbärke Sparbank och Södra Dalarnas Sparbank sedan 2017 ingår även Sparbanken Västra Mälardalen som ägare. Bolaget består idag av sex anställda inom de olika områdena. Bolaget har sitt huvudsäte i Örebro.