Svealands Risk & Compliance AB

Svealands Risk och Compliance AB är ett bolag som Sparbankerna i Lekeberg, Södra Dalarna, Norrbärke, Bjursås och Bergslagen bildade 2013 för specialistfunktioner inom Compliance och Riskkontroll. Sedan dess har ytterligare tre delägare tillkommit. 2017 tillkom Sparbanken Västra Mälardalen och 2021 tillkom Sparbankerna i Hälsingland och Leksand.

Om


Svealands Risk och Compliance AB är ett bolag som tillhandahåller specialisttjänster till sina ägare inom funktionerna Compliance och Riskkontroll samt Dataskyddsombud. Svealands Risk och Compliance AB är frukten av ett samarbete mellan Bergslagens Sparbank, Bjursås Sparbank, Lekebergs Sparbank, Norrbärke Sparbank och Södra Dalarnas Sparbank sedan 2017 ingår även Sparbanken Västra Mälardalen som ägare. 2021 tillkom även Hälsinglands Sparbank och Leksands  Sparbank. Bolaget består idag av tio anställda. Bolaget har sitt huvudsäte i Örebro.